In english |Suomeksi

X

Kuvataide


Videotaide: Sähköiseen liikkuvaan kuvaan perustuva kuvataiteen muoto syntyi 1960-luvulla, ja on sen jälkeen lisääntynyt ja vallannut tilaa kasvavalla vauhdilla niin, että 2000-luvun alussa se muodostaa keskeisen osan kuvataidetta.

Kuvataidetta on ihminen harjoittanut nykytietämyksen mukaan yli 30 000 vuotta. Kuvan maalaus on tehty Chauvet’n luolaan 30-32 000 vuotta sitten.


Kysymys ja ehdotus

Tätä aikaa on kutsuttu globaalin esityksen aikakaudeksi; performancen (esityksen ja suorituksen) ja katsojuuden väitetään määrittävän meitä 2000-luvun alun ihmisiä. Samaan aikaan elämme ekologisten kriisien aikakautta, suurimpana uhkana tutkijat pitävät eläinten sukupuuttoja.

Miten olisi mahdollista löytää reitti ulos esitysyhteiskunnasta tai ainakin sen reunalle, ja muuttaa katsojuuden merkitystä?

Ehdotus: Tee esitys ei-inhimillisen toimijan kanssa, tai tee esitys ei-inhimilliselle katsojalle. Muuna kuin ihmisenä, ei-inhimillisenä toimijana, ajatellaan tässä “luonnon” olioita ja prosesseja: muita eläimiä, kasveja, sään ilmiöitä, erilaisia ajallisia prosesseja. Jos haluat jakaa kokemuksiasi, voit lähettää vastauksesi Chronopolitics - III Memo of Time Facebook-sivun kautta. Mutta julkinen jakaminen ei välttämättä ole mielekkäin tapa lähestyä tätä asiaa esitysyhteiskunnassa. Maus&Orlovski esityskollektiiviin voi olla yhteydessä myös sähköpostitse Enable JavaScript to view protected content..