In english |Suomeksi

X

Eläinten katoaminen

Ei pelkästään eläinten ja niiden katseiden vetäytymisenä pois ihmisten luota, vaan myös eläinten sukupuuttoina. Uusimpien raporttien mukaan yli kolmannesta eläinlajeista uhkaa sukupuutto, ja joka toisen lajin yksilömäärät vähenevät. Tutkijat pitävät tätä suurimpana ympäristöuhkana ihmisille. Viimeisten 200 vuoden aikana yhteinen elämämme on muuttunut radikaalisti; eläimistä on tullut tuotteita ja representaatioita, joiden määrä kasvaa koko ajan. Jos — niin kuin Jacques Derrida väittää — ihmisen subjektiviteetti ei perustu ajatteluun, olemiseen eikä ihmistoiseen vaan eläimiin, mitä nämä suuntaukset ja niiden päätepiste, maailma ilman eläimiä mutta täynnä eläinten representaatioita, merkitsevät meille? Onko mahdollista, että emme vielä tiedä keitä me olemme, tai emme vielä koskaan ole olleetkaan inhimillisiä? Jos emme tiedä, keitä me olemme, ja jos subjektiviteettimme perustuu eläimiin, on todellakin kysyttävä, mikä sitten on eläin, tai eläimet — niin kauan kuin niitä vielä on? Keiden kanssa me täällä elämme? (viitteet: John Berger, Jacques Derrida, Donna Haraway)


Kysymys ja ehdotus

Tätä aikaa on kutsuttu globaalin esityksen aikakaudeksi; performancen (esityksen ja suorituksen) ja katsojuuden väitetään määrittävän meitä 2000-luvun alun ihmisiä. Samaan aikaan elämme ekologisten kriisien aikakautta, suurimpana uhkana tutkijat pitävät eläinten sukupuuttoja.

Miten olisi mahdollista löytää reitti ulos esitysyhteiskunnasta tai ainakin sen reunalle, ja muuttaa katsojuuden merkitystä?

Ehdotus: Tee esitys ei-inhimillisen toimijan kanssa, tai tee esitys ei-inhimilliselle katsojalle. Muuna kuin ihmisenä, ei-inhimillisenä toimijana, ajatellaan tässä “luonnon” olioita ja prosesseja: muita eläimiä, kasveja, sään ilmiöitä, erilaisia ajallisia prosesseja. Jos haluat jakaa kokemuksiasi, voit lähettää vastauksesi Chronopolitics - III Memo of Time Facebook-sivun kautta. Mutta julkinen jakaminen ei välttämättä ole mielekkäin tapa lähestyä tätä asiaa esitysyhteiskunnassa. Maus&Orlovski esityskollektiiviin voi olla yhteydessä myös sähköpostitse Enable JavaScript to view protected content..