In english |Suomeksi

X

Jäkälä

YKSILÖ: Maapallon suurin eliö ei ole sinivalas, vaan jäkälä tai sieni. Suurin tunnettu rihmasto on liki 1000 hehtaaria.

SYMBIOOSI: Jäkälä ei ole kasvi eikä eläin vaan eliöryhmä, jonka elämä perustuu symbioosiin eri osapuolten — sienen, levän, joskus syanobakteerin - välillä. Sopeutuu äärimmäisiin oloihin.

PROSESSI: Jäkälä kasvaa muutaman millin kymmenesosan vuodessa. Rihmaston ikä voi olla satoja, jopa tuhansia vuosia. Yhteisön prosessit ovat hitaita, väliin dramaattisia.


Kysymys ja ehdotus

Tätä aikaa on kutsuttu globaalin esityksen aikakaudeksi; performancen (esityksen ja suorituksen) ja katsojuuden väitetään määrittävän meitä 2000-luvun alun ihmisiä. Samaan aikaan elämme ekologisten kriisien aikakautta, suurimpana uhkana tutkijat pitävät eläinten sukupuuttoja.

Miten olisi mahdollista löytää reitti ulos esitysyhteiskunnasta tai ainakin sen reunalle, ja muuttaa katsojuuden merkitystä?

Ehdotus: Tee esitys ei-inhimillisen toimijan kanssa, tai tee esitys ei-inhimilliselle katsojalle. Muuna kuin ihmisenä, ei-inhimillisenä toimijana, ajatellaan tässä “luonnon” olioita ja prosesseja: muita eläimiä, kasveja, sään ilmiöitä, erilaisia ajallisia prosesseja. Jos haluat jakaa kokemuksiasi, voit lähettää vastauksesi Chronopolitics - III Memo of Time Facebook-sivun kautta. Mutta julkinen jakaminen ei välttämättä ole mielekkäin tapa lähestyä tätä asiaa esitysyhteiskunnassa. Maus&Orlovski esityskollektiiviin voi olla yhteydessä myös sähköpostitse Enable JavaScript to view protected content..