In english |Suomeksi

X

Leikki

”Leikki on vanhempi kuin kulttuuri (...); eläimet eivät ole odottaneet ihmistä oppiakseen leikkimään. Voipa huoleti sanoa, ettei ihmissuku ole lisännyt leikin yleiskäsitteeseen mitään olennaista tunnusmerkkiä. Eläimet leikkivät juuri niin kuin ihmiset. Kaikki leikin peruspiirteet ovat todellistuneet jo eläinten leikissä.” Johan Huizinga 1967: Leikkivä ihminen. (alkuper.1938: Homo Ludens.)

AIBO: Sonyn vuosina 1999-2006 valmistama, kaikkein edistynein robottikoira. Se reagoi aistisensoreillaan kosketukseen, ääneen ja näkemäänsä ympäristöön, tanssii, pelaa palloa, oppii palautteesta, jne. Aiboja myytiin eniten Japanissa, missä niihin kiinnyttiin rajustikin, ja mm. perustettiin Aibo-klinikoita rikkimenneitä robottikoiria, ”vauvoja” varten.


Kysymys ja ehdotus

Tätä aikaa on kutsuttu globaalin esityksen aikakaudeksi; performancen (esityksen ja suorituksen) ja katsojuuden väitetään määrittävän meitä 2000-luvun alun ihmisiä. Samaan aikaan elämme ekologisten kriisien aikakautta, suurimpana uhkana tutkijat pitävät eläinten sukupuuttoja.

Miten olisi mahdollista löytää reitti ulos esitysyhteiskunnasta tai ainakin sen reunalle, ja muuttaa katsojuuden merkitystä?

Ehdotus: Tee esitys ei-inhimillisen toimijan kanssa, tai tee esitys ei-inhimilliselle katsojalle. Muuna kuin ihmisenä, ei-inhimillisenä toimijana, ajatellaan tässä “luonnon” olioita ja prosesseja: muita eläimiä, kasveja, sään ilmiöitä, erilaisia ajallisia prosesseja. Jos haluat jakaa kokemuksiasi, voit lähettää vastauksesi Chronopolitics - III Memo of Time Facebook-sivun kautta. Mutta julkinen jakaminen ei välttämättä ole mielekkäin tapa lähestyä tätä asiaa esitysyhteiskunnassa. Maus&Orlovski esityskollektiiviin voi olla yhteydessä myös sähköpostitse Enable JavaScript to view protected content..