In english |Suomeksi

X

Lohikäärme, Kronos, Tai-vuori, kronopolitiikka

LOHIKÄÄRME: Ratsastaa tuulella. Symboloi lännessä pahaa, idässä viisautta ja voimaa. Lohikäärme on listattu kuvitteellisten olentojen kirjaan, mutta Kiinassa täytyi keisarin ennen keisariksi pääsyään kiivetä pyhälle Tai-vuorelle ja opetella puhumaan lohikäärmeiden kanssa.

KRONOS: Siivekäs lohikäärme, joka personoi aikaa.
”Orfilaisuudessa uskottiin, että alussa oli savi ja vesi, ja näistä muovattiin maa. Ensimmäiset prinsiipit olivat näin ollen vesi ja maa. Niistä syntyi kolmas prinsiippi, siivekäs lohikäärme, jolla oli edessä härän pää, takana leijonan pää ja keskellä jumalan kasvot. Olentoa kutsuttiin nimellä ’Kronos, joka ei vanhene koskaan’ tai ’Herakles’. Samaan aikaa sen kanssa syntyi Tarve, joka tuntee myös nimen Väistämätön ja joka levittäytyi kaikkialle Universumiin sen ääriä myöten--. Kronos on lohikäärme, joka synnytti kolme elementtiä: kostean taivaan eli Eetterin, rajattoman Kaaoksen ja Erebosin hämärän. Niiden alapuolelle Kronos asetti munan, josta maailma syntyi maailma. Viimeisenä oli vuorossa jumalan prinsiippi, joka oli yhtä aikaa mies ja nainen. Sillä oli kultaiset siivet selässä ja kyljissä härän päitä ja päänsä päällä suunnattoman suuri lohikäärme, joka edusti kaikkia maailman petoja--.” Damaskios, 500-luvun alku: Ensimmäisten prinsiippien ongelmat ja ratkaisut.

TAI-VUORI: Peräisin kambrikaudelta, yksi Kiinan kulttuurin syntysijoja, yksi Kiinan viidestä pyhästä vuoresta. Tai-vuoren vanhimmat temppelit ovat yli 2000 vuotta vanhoja - ja vanhimmat puut 1600 vuotta vanhoja - mutta hominidit ovat toimineet vuorella jo ennen nykyihmistäkin, satoja tuhansia vuosia sitten.

KRONOPOLITIIKKA: Aikaperspektiivien vaikutus muutokseen ja suhde poliittiseen päätöksentekoon. Mahdollisten tulevaisuuksien rakentaminen toisten kanssa tässä ajassa.


Kysymys ja ehdotus

Tätä aikaa on kutsuttu globaalin esityksen aikakaudeksi; performancen (esityksen ja suorituksen) ja katsojuuden väitetään määrittävän meitä 2000-luvun alun ihmisiä. Samaan aikaan elämme ekologisten kriisien aikakautta, suurimpana uhkana tutkijat pitävät eläinten sukupuuttoja.

Miten olisi mahdollista löytää reitti ulos esitysyhteiskunnasta tai ainakin sen reunalle, ja muuttaa katsojuuden merkitystä?

Ehdotus: Tee esitys ei-inhimillisen toimijan kanssa, tai tee esitys ei-inhimilliselle katsojalle. Muuna kuin ihmisenä, ei-inhimillisenä toimijana, ajatellaan tässä “luonnon” olioita ja prosesseja: muita eläimiä, kasveja, sään ilmiöitä, erilaisia ajallisia prosesseja. Jos haluat jakaa kokemuksiasi, voit lähettää vastauksesi Chronopolitics - III Memo of Time Facebook-sivun kautta. Mutta julkinen jakaminen ei välttämättä ole mielekkäin tapa lähestyä tätä asiaa esitysyhteiskunnassa. Maus&Orlovski esityskollektiiviin voi olla yhteydessä myös sähköpostitse Enable JavaScript to view protected content..