In english |Suomeksi

X

Runous

Etsi kuparinen rasia,
avaa vaskinen lukko,
aukaise salaisuuksien kansi,
nosta lasuuritaulu ja lue —
Gilgamesh.

Maailman vanhin eepos, jonka pohjana ovat n. 4000 vuotta vanhat kirjalliset tarinat. Gilgameshia käännettiin sumerista ja mukailtiin muille kielille jo tuhansia vuosia sitten. Savitaulut, joista teksti on kulkeutunut meidän ajallemme, ovat peräisin Niniven kirjastosta 2700 vuoden takaa. Eepos on kertomus kuningas Gilgameshin vaelluksesta ja viisauden etsinnästä. Se sisältää myös ensimmäisen vedenpaisumus-kertomuksen. Sumerilaisessa kulttuurissa keksittiin kirjoitustaito, ja rakennettiin maailman ensimmäinen kaupunginmuuri sivilisaation ja luonnon välille Urukiin, kaupunkiin, jonka kuningas Gilgamesh rakennutti.

I belong to the Dog Prairie,
There I once got my birth,
What is my name, who is my daddy.
But then they just took me away
From the dusty endless plain. —
Sirkka Turkka (1939—): Sielun veli. 1993.


Kysymys ja ehdotus

Tätä aikaa on kutsuttu globaalin esityksen aikakaudeksi; performancen (esityksen ja suorituksen) ja katsojuuden väitetään määrittävän meitä 2000-luvun alun ihmisiä. Samaan aikaan elämme ekologisten kriisien aikakautta, suurimpana uhkana tutkijat pitävät eläinten sukupuuttoja.

Miten olisi mahdollista löytää reitti ulos esitysyhteiskunnasta tai ainakin sen reunalle, ja muuttaa katsojuuden merkitystä?

Ehdotus: Tee esitys ei-inhimillisen toimijan kanssa, tai tee esitys ei-inhimilliselle katsojalle. Muuna kuin ihmisenä, ei-inhimillisenä toimijana, ajatellaan tässä “luonnon” olioita ja prosesseja: muita eläimiä, kasveja, sään ilmiöitä, erilaisia ajallisia prosesseja. Jos haluat jakaa kokemuksiasi, voit lähettää vastauksesi Chronopolitics - III Memo of Time Facebook-sivun kautta. Mutta julkinen jakaminen ei välttämättä ole mielekkäin tapa lähestyä tätä asiaa esitysyhteiskunnassa. Maus&Orlovski esityskollektiiviin voi olla yhteydessä myös sähköpostitse Enable JavaScript to view protected content..